Digestion Enhancement

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)
Dhootapapeshwar Kamdhudha (Moti Yukta)

₹65

Ex Tax: ₹65

Dhootapapeshwar Kamdhudha (Moti Yukta)

rating

Dhootapapeshwar Kamdudha Plain Vati contains 1 part of each Pravala Bhasma, Shouktik Bhasma, Kapardika Bhasma, Shankha Bhasma, Shuddha Suvarnagairik, and Guduchi Satva as active ingredients.Key benefits of Dhootapapeshwar Kamdudha Plain:An excellent ..

Dhootapapeshwar Kamdudha Sada

₹65

Ex Tax: ₹65

Dhootapapeshwar Kamdudha Sada

Dhootapapeshwar Kamdudha Plain Vati contains 1 part of each Pravala Bhasma, Shouktik Bhasma, Kapardika Bhasma, Shankha Bhasma, Shuddha Suvarnagairik, and Guduchi Satva as active ingredients.Key benefits of Dhootapapeshwar Kamdudha Plain:An excellent ..

Drakshovin Special

₹170

Ex Tax: ₹170

Drakshovin Special

rating

IngredientsEach 10 ml contains - Draksha 195 mg, Brahmi 108 mg, Shatavari 160 mg, Ashwagandha 150 mg, Vidarikanda 134 mg, Haritaki 134 mg, Usheera, Shatapushpa, Ardrak each 108 mg, Shunthi 105 mg, Arjuntwak, Daruharidra each 27 mg, Yashtimadhu, Harid..

Nityam Churan

₹42

Ex Tax: ₹42

Nityam Churan

rating

Enhance digestive system..

-11%
Zandu Pancharishta

₹107

₹120

Ex Tax: ₹107

Zandu Pancharishta

rating

Digestive Tonic..

Kabz Over

₹100

Ex Tax: ₹100

Kabz Over

Easy to consume granules format, Dabur Kabz Over is packed with powerful ingredients like haritaki, ajwain, castor oil, saunth, senna and saunf...

Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)